Det slutna företaget

Det händer att bilder på vad som påstås vara nya Apple-produkter läcker ut, men på det hela taget lyckas företaget ofta hålla sina kommande produkter hemliga fram till dess att de presenteras på ett av deras keynotes. Hur lyckas de med detta?

Apple bevakas hårt av IT- och teknikjournalister, men de lyckas trots detta ofta hålla sina projekt hemliga. Detta beror på flera saker.

För det första döper Apple, enligt uppgift, alltid sina API:er till saker som inte ger någon hint om vad det egentligen rör sig om. Stabilisatorn för stillbilder gjorde entré i iPhone 5S, men den fanns även i betaversionen av iOS 7. Där var dock API-namnet maskerat, och hette

– (BOOL)isYoMamaWearsCombatBootsActive;

Idag heter det istället

– (BOOL)isStillImageStabilizationActive;

De som använde betaversionen visste alltså inte vad som dolde sig i den ännu okända funktionen.

Få inblandade

Ett annat skäl är att det finns en möjlighet för Apple-anställda som arbetat sig upp en bit i organisationen att arbeta med projekt som de själva väljer. Så gick det till när experimenten började för att ta fram en version av OSx som kunde köras på Intel-plattformar. Den som påbörjade arbetet hade fått barn, och ville arbeta närmare sina föräldrar, som bodde på den amerikanska östkusten. Han föreslog för sin chef att han skulle få utveckla en OSx-version för Intel-processorer. Han hade tre PC-datorer hemma och tre på jobbet, och samtliga hade köpts utan inblandning av företaget. Därmed var det ytterst få som kände till projektet. Under de första 18 månaderna var det bara sex personer som kände till projektet över huvud taget. När projektet hade presenterats för Steve Jobs bestämdes att säkerheten skulle höjas även på huvudutvecklarens hemmakontor.

Apple jämfört med andra

Slutligen bör man inte glömma bort att det hemlighetsmakeri som omgärdar Apples produktutveckling är mer eller mindre legio i andra branscher, exempelvis i filmbranschen. De flesta teknikbolag, däremot, presenterar sina kommande produkter på mässor av olika slag. Apple har dock tillräckligt entusiastiska supporters för att inte behöva gå tillväga på detta sätt. Deras fans kommer ändå, när företaget finner att tiden är mogen för att presentera nya produkter.