Framtiden ligger i chippet

Vi lever i en digital tidsålder och just nu är det mycket ny teknik som lockar för att testa gränser och för att vara med om det senaste. Nu har RFID-chippet kommit på marknaden som man ska operera in under huden som sedan läser av digital information. 

När det handlar om säkerhet och utveckling är vi just nu inne i en mycket intressant tid, med säkrare och bättre personlarm till ett mer smidigt leverne där koderna och lösenorden finns inom oss.

Chipp som inplantat

4118478-future-technology-touch-button-inerfaceMan tror nästan att det är en sammanfattning av en fantasyfilm när man läser artikeln i Aftonbladet om hur människor väljer att nu frivilligt skjuta in ett litet chip, stort som ett riskorn, i sin hand för att kunna slänga nycklar, busskort och andra föremål som de inte längre behöver då chippet fyller den funktionen. Än så länge är det 100 personer i Sverige som har ett sådant chip inopererat i handen och totalt över världen är det runt några tusen. Men många tror att det kommer få en snabb spridning när man ser de positiva effekterna från andra – man vill bara inte vara den första försökskaninen. Dock är det inte en teknik som är ny utan har funnits i över 40 år och man använder den för att identifiera djur. Många verkar även vara oroade över att man med ett chip ska kunna bli övervakad, men detta är något som Hannes Sjöblad hävdar inte kommer att ske då denna teknik inte är något nytt och revolutionerande utan faktiskt något som exempelvis tusentals i Stockholm redan gör om man har ett SL-kort. Så, man kan säga att chippet fungerar på samma sätt och det är nog inte så många som känner sig övervakade av att ha SL-kortet i plånboken.

Cyborger i framtiden

I SvD går det att läsa en härlig artikel om att allt fler går mot att tänja på de teknologiska gränserna. Snart kommer vi alla vara cyborger och man kommer vara annorlunda och gammalmodig om man väljer att inte operera in något – för vad kan hända?